French Open Tennis ถูกเลื่อนไปถึงเดือน กันยายน

French Open Tennis ได้ถูกเลื่อนการแข่งขันไปถึงเดือนกัยายนและตุลาคมอันเป็นผลมาจากการระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโคโรน่า ทั้งนี้การแข่งขันครั้งนี้จะมีกำหนดการเล่นตั้งแต่วันที่ 24 พฤภาคมจนถึงวันที่ 7 มิถุนายน แต่ในตอนนี้ในการแข่งขันครั้งนี้ถูกเลื่อนออกไปและจะเริ่มการแข่งขันวันที่ 20 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม ซึ่งหมายความว่าจะเริ่มเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากการแข่งขัน US Open จบลงในนิวยอร์ก นักเทนนิสมืออาชีพทั้งหมดทั่วโลกถูกกักตัวให้อยู่ในประเทศจนถึอย่างน้อยวันที่ 20 เมษายน

French Open ได้ถูกเลื่อนการแข่งขันไปถึงเดือนกัยายนและตุลาคมอันเป็นผลมาจากการระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโคโรน่า ทั้งนี้การแข่งขันครั้งนี้จะมี

French Open Tennis มักจะถูกจัดขึ้นเป็นการแข่งขันพร้อมกับแกรด์สแลม ครั้งที่สองของปี หลังจากการแข่งขันออสเตรเลียโอเพน และตอนสุดท้ายของทุกๆฤดูกาล ตอนนี้มันจะเป็นครั้งสุดที่สำคัญของปีและวันที่จะเริ่มการแข่งขันกับจำนวนของกิจกรรม รวมถึง Laver Cup เหตุการณ์ในครั้งทำให้การแข่งขันต่างๆถูกระงับไป ในตอนนี้ สหพันธ์เทนนิสฝรั่งเศสได้ออกมากล่าวถึงความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นเพื่อ รับประกันสุขภาพและความปลอดถัยของผู้ที่กำลังจะเดินทางมาแข่งขัน ของทุกมุมโลก และการประกาศว่าจะไม่เกิดการแข่งขันในครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลย เพราะ ทั่วโลกก็ทำการระงับการแข่งขันนี้ออกไปจนกว่าสถานะการแพร่ละบาดในครั้งนี้จะดีขึ้นและทุกคนจะต้องปลอดภัย นั้นเป็นเรื่องดีที่ทางสหพันธรัฐฝรั่งเศสจะเลื่อนการแข่งขันออกไปและจะเริ่มการแข่งขันในช่วงเดือนกันยายน ทำให้จำเป็นตต้องหล่นการแข่งขัน ไม่เพียงแต่ Laver Cup เท่านั้น แต่ยังร่วมถึงการแข่งขันระดับเอเชีย อย่าง ATP และ WTA Tour

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก ufabet 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *